top of page

Liiketalouden ammattilainen monipuolisiin työtehtäviin

Lyhyt johdanto/napakka esittelyteksti, jossa tiivistät kuka olet ja mitä osaat. Esimerkiksi:

Minulla on laaja kokemus strategisesta suunnittelusta, projektinhallinnasta ja markkinoinnista. Olen motivoitunut ja itsenäinen ammattilainen, joka kykenee johtamaan projekteja tehokkaasti ja tuottamaan tuloksia tiukassakin aikataulussa.

Työelämän tavoitteet

Millaisia tavoitteita sinulla on työelämän suhteen tai missä asioissa haluaisit vielä kehittyä? Esimerkiksi: Työelämän suhteen minulla on useita tavoitteita, joista osa liittyy henkilökohtaiseen kehittymiseeni ja osa organisaation menestykseen.
 
Haluan jatkuvasti kehittää ammattitaitoani ja oppia uusia asioita, jotta voin tuottaa entistä parempia tuloksia työssäni. Lisäksi tavoitteenani on edetä urallani ja ottaa vastaan enemmän vastuuta ja haasteita, mikäli se sopii organisaation tarpeisiin ja omaan osaamiseeni.

Etsin innokkaasti uusia haasteita, joissa voin hyödyntää kokemustani ja osaamistani sekä oppia uutta. Olen valmis tarttumaan monipuolisiin työtehtäviin ja tuomaan arvoa organisaatiolle innovatiivisilla ratkaisuilla ja sitoutuneella työskentelyllä.
 

Luovuus

Millaisia vahvuuksia sinulta löytyy, ja kuinka niistä voisi olla hyötyä? Kuvaile vahvuuksiasi tarkemmin ja kuinka ne näkyvät työskentelytavoissasi.

Järjestelmällisyys

Millaisia vahvuuksia sinulta löytyy, ja kuinka niistä voisi olla hyötyä? Kuvaile vahvuuksiasi tarkemmin ja kuinka ne näkyvät työskentelytavoissasi.

Yhteistyötaidot

Millaisia vahvuuksia sinulta löytyy, ja kuinka niistä voisi olla hyötyä? Kuvaile vahvuuksiasi tarkemmin ja kuinka ne näkyvät työskentelytavoissasi.

Vahvuudet

Tehtävänimike

Kuvaile tarkemmin työtäsi: Mitä työtehtäviisi kuului, mistä asioista vastasit, mitä kehitit ja missä onnistuit?

Yrityksen nimi

Toukokuu 2019 - Elokuu 2019

Työkokemus

Tehtävänimike

Kuvaile tarkemmin työtäsi: Mitä työtehtäviisi kuului, mistä asioista vastasit, mitä kehitit ja missä onnistuit?

Yrityksen nimi

Syyskyy 2019 - Joulukuu 2021

Liiketalouden tradenomi

Kaakkois-Suomen AMK

Valmistumisvuosi: 2023

Avaa koulutustaustaasi tarkemmin. Millaisia kursseja olet suorittanut, mitä sivuaineita olet lukenut, mikä oli opinnäytetyösi aihe tai miten olet menestynyt opinnoissasi.

Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti

Suomen yrittäjäopisto

Valmistumisvuosi: 2018

Avaa koulutustaustaasi tarkemmin. Millaisia kursseja olet suorittanut, mitä sivuaineita olet lukenut, mikä oli opinnäytetyösi aihe tai miten olet menestynyt opinnoissasi.

Koulutus

Johtamistaidot

Jos olet toiminut esimiehenä tai projektipäällikkönä, tuo esiin johtamiskokemuksesi ja kykysi motivoida ja ohjata tiimiä.

Vuorovaikutustaidot

Jos olet hyvä kommunikoimaan muiden kanssa, verkostoitumaan tai asiakaspalvelussa, mainitse nämä taidot.

Koulutus ja sertifikaatit

Jos olet suorittanut tiettyjä kursseja, koulutuksia tai hankkinut sertifikaatteja, mainitse nämä.

Tiimityö- ja ongelmanratkaisutaidot

Korosta kykyäsi työskennellä tiimissä ja ratkaista ongelmia tehokkaasti.

Taidot /
Erikoisosaaminen

Millaisia taitoja tai erikoisosaamista sinulta löytyy? Onko sinulla esimerkiksi erityistä osaamista ohjelmistojen, sovellusten tai käyttöjärjestelmien kanssa? Tai löytyykö sinulta erityistä osaamista tai kokemusta tietyltä alalta, kuten markkinointi, rahoitus, terveydenhuolto jne.

Suomi - äidinkieli

Kerro tarkemmin kielitaidostasi: Huastan sujuvasti suomee ja savvoo, hiljaa ja kovvo.

Englanti - erinomainen

Kerro tarkemmin kielitaidostasi: miten hyvin hallitset kyseisen kielen tai missä tilanteissa käytät sitä? Esimerkiksi:

  • Olen käyttänyt kieltä asiakaspalvelutyössä n. 3 vuotta
     

Ruotsi - tyydyttävä

Kerro tarkemmin kielitaidostasi: miten hyvin hallitset kyseisen kielen tai missä tilanteissa käytät sitä?

Espanja - alkeet

Kerro tarkemmin kielitaidostasi: miten hyvin hallitset kyseisen kielen tai missä tilanteissa käytät sitä?

Kielitaito

Kerro tarkemmin kielitaidoistasi:

  • Millaisissa tilanteissa ja millä tasolla kykenet käyttämään kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti. Esimerkiksi osaatko kirjoittaa virallisia asiakirjoja tai pitää kokouksia kyseisellä kielellä.

  • Jos olet käyttänyt kieltä työtehtävissäsi tai opiskelun aikana, kerro siitä. Esimerkiksi kansainvälisessä yrityksessä työskentely voi olla hyvä osoitus kielitaidostasi.

  • Jos olet suorittanut kielikursseja tai sinulla on kielitaitoa osoittavia sertifikaatteja, mainitse ne.

  • Jos olet asunut tai opiskellut maassa, jossa kyseistä kieltä puhutaan, kerro siitä. Kulttuurinen ymmärrys voi olla arvokasta erityisesti kansainvälisissä työympäristöissä.

  • Jos sinulla on erityisosaamista jollakin kielellä, kuten lääketieteellinen tai juridinen terminologia, mainitse se.

Lisää oma tekstisi

Sähköposti
sähköposti@osoite.fi

Kaupunki:

Helsinki

Etunimi Sukunimi
045 123 4567

Yhteystiedot

Tehtävänimike

Kuvaile tarkemmin työtäsi: Mitä työtehtäviisi kuului, mistä asioista vastasit, mitä kehitit ja missä onnistuit?

Yrityksen nimi

Tammikuu 2022 - Jatkuu

bottom of page